Ettevõtted, kelle käibe statistiline lävi ehk piir, ületab Eesti Statistikaameti poolt määratud käibe läve (kauba lähetamise puhul 130 000 eurot ja kauba saabumise korral 230 000 eurot) peavad esitama Euroopa Liitu lähetavate kaupade ja Euroopa Liidust saabuvate kaupade andmed Eesti Statistikaametile ehk koostama Intrastat aruande.

Milleks koormata oma ettevõtte töötajaid, kellel puuduvad võibolla antud aruande koostamiseks vajalikud teadmised ja kes peavad kulutama väärtuslikku aega, et põhitöö selle kõrval piisavalt tähelepanu ei saa?

Lihtsam ja mugavam on anda Intrastat aruande vormistamine meie professionaalse meeskonna kätte, kelle igapäevaseks tööks ongi selliste aruannete koostamine.